چهارشنبه 21 خرداد 1399
زاکانی در اخطار به اعتبارنامه زاکانی اظهار داشت: باید اعتبار نامه‌ها در مجلس تصویب شود و نمی‌شود اختیار را بر عهده شعب گذاشت.