شنبه 17 خرداد 1399
پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس، اعتبارنامه هر منتخب باید به تایید سایر منتخبان برسد وگرنه آن فرد اجازه نمایندگی مجلس را نخواهد داشت.