پنج شنبه 08 خرداد 1399
اولین نطق قالیباف به عنوان رئیس مجلس را در ادامه خواهید دید.